Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Pronájem sálu DKR

Zde si můžete stáhnout žádost na pronájem Kulturního domu Ralsko v Mimoni.
Žádost o pronájem sálu DKR 2019-od 1.12.2018.pdf (191.49 kB)

 

Směrnice město Mimoň

Mírová 120, Mimoň, Mimoň III,  PSČ 471 24 , tel. 487805001, fax 487805044, podatelna@mestomimon.cz

SMĚRNICE RADY MĚSTA MIMOŇ 

č.       5/2018

Pronájem Domu kultury Ralsko

POČET STRAN : 4

PLATNOST OD:     01. 11. 2018

Dům kultury Ralsko je víceúčelové kulturní zařízení města Mimoň. Je určeno k pořádání kulturních, společenských a prodejních akcí. K tomu je využíváno promítací, zvukové a osvětlovací techniky a vybavení sálu s hostinským zařízením včetně vestibulu budovy. Jeho využití řídí odbor kultury MěÚ Mimoň.

1.    Kapacita

a) Přízemí - využití sálu ke kulturní a společenské akci – 190 osob

b) Balkon - využití ke kulturní a společenské akci – 105 osob

c) Plné využití kapacity nesmí překročit 295 osob (balkon + přízemí)

2. Povinnosti nájemce

 a) Při žádosti o pronájem

Nájemce nejpozději měsíc před termínem plánované akce písemně požádá odbor kultury o pronájem prostor Domu kultury Ralsko (vyplněný formulář - Žádost o pronájem DKR) a uvede:

 • druh akce
 • den a hodinu převzetí sálu a délku konání akce
 • odpovědného pracovníka + kontakt (tento musí být na akci po celou dobu přítomen)
 • v případě, že jde o akci, na kterou se vztahuje zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím je povinen doložit splnění ustanovení tohoto zákona
 • způsob zajištění pořádkové služby
 • způsob zajištění požárního dozoru
 • způsob předání prostor nájemcem vlastníkovi objektu
 • specifikace požadovaných služeb
 • Nájemce je povinen předem akci dle jejího charakteru nahlásit všem dotčeným subjektům s autorskými právy: OSA, Intergram, Dilia apod.
 • Odbor kultury v žádosti stanoví den a hodinu předání sálu zpět pronajímateli

 

b) Záloha za pronájem

Nejpozději v den konání akce složí nájemce v pokladně Mimoňské komunální, a.s. zálohu ve výši 5000,- Kč (správci se prokáže dokladem). Po domluvě lze zálohu zaslat na bankovní účet města. Ve výjimečném případě lze zálohu složit přímo u správce DKR. Nezaplacení této zálohy je důvodem pro odmítnutí předání sálu a zrušení akce. Z této zálohy jsou hrazeny případné náklady škody vzniklé v souvislosti s pořádáním akce pronajímatelem. Od této zálohy lze dle charakteru akce na základě písemné dohody s vedoucím odboru kultury upustit. Současně s touto dohodou budou stanoveny podmínky pro organizační zajištění akce nájemcem. Po skončení akce a řádném předání pronajatých prostor správci je záloha, případně její zbytek vrácen zpět.

 

c) Při předání objektu

 • Správce předá objekt nájemci akce v předem dohodnutou hodinu. Nájemce je povinen si při převzetí objektu tento řádně prohlédnout a upozornit na případné zjevné závady na zařízení. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.
 • Při vracení objektu správci je nájemce povinen předat svěřené prostory nepoškozené a čisté. V případě, že se zaváže zajistit si úklid svépomocí, předá správci objekt ve stavu, v jakém ho přebral (vč. odvezeného odpadu). Nájemce je povinen zajistit v případě nadměrného znečistění i úklid venkovních prostor v okolí DKR.
 • Pokud dojde k poškození a znečištění zařízení, včetně interiéru, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 • K úhradě takto vniklých nákladů je využito složené zálohy. Pokud náklady přesáhnou poskytnutou zálohu, zavazuje se nájemce uhradit škody v plné výši.
 • O předání a převzetí objektu je učiněn stručný záznam. Předání objektu je možné provést následující den. Tato skutečnost je obsažena v předávacím protokolu.

 

d) Při jeho provozu

 • Nájemce je povinen mít zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu
 • Nájemce je povinen zachovávat veškerá bezpečnostní opatření. Dále je povinen zachovávat maximální pořádek a dodržování hygienických a protipožárních předpisů včetně zákazu kouření.
 • Nájemce zabezpečí, že nikdo nevstoupí do prostor, které nepřevzal.
 • Nájemce je povinen dodržovat zákaz přibíjení (přišroubování…) výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
 • Nájemce je povinen zajistit u všech účastníků akce používání odpovídající obuvi, aby nedocházelo k poškozování parket.

3. Poplatky

Poplatky jsou stanovy v příloze č. 1 této směrnice.

 

5. Závěrečná ujednání

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 01. 11. 2018 v souladu s usnesením Rady města Mimoň č. R18/919 ze dne 4. 12. 2018.

 Vydáním této směrnice se ruší směrnice č. 4/2018 ze dne 15. 10. 2018.

příloha:

Ceník:

 a)    Poplatky za pronájem

 • Za pronájem pro komerční účely je stanovena sazba 500,-Kč/hod. (vč. DPH) Platí pro časové období od předání sálu nájemci do doby ukončení akce. V částce není zahrnut úklid sálu.
 • Při pronájmu na společenskou akci jako ples, taneční zábava, koncert…, která je ukončena v nočních hodinách (po 24,00 hodině) a předpokládá se zde nutná příprava sálu s dostatečným časovým předstihem, je účtována paušální částka ve výši 4.500,-Kč (vč.DPH). Tato částka zahrnuje dobu od předání po zpětné převzetí sálu (maximálně po dobu 24 hodin). V částce je zahrnut úklid sálu.
 • Akce pořádané příspěvkovými organizacemi, neziskovými (spolky) organizacemi působícími na území města, bude účtována částka

300,-/hodina. V částce není zahrnut úklid.

 • při překročení dojednaného času předání sálu zpět pronajímateli, bude za dobu tohoto překročení účtováno 500,-Kč/hod.

b) Poplatky za poskytované služby

 • služby správce DK Ralsko: 250,- Kč / hod. (obsluha divadelních tahů, opony, základního osvětlení a ozvučení, pořadatelská služba apod.)
 • úklid: 500,- Kč

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 2. 12. 2021
déšť se sněhem 6 °C 0 °C
pátek 3. 12. polojasno 2/-3 °C
sobota 4. 12. sněžení 1/-2 °C
neděle 5. 12. zataženo 1/-3 °C

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Současná česká mozaika